fbpx

Bevaringsdiplom for istandsetting av seter i Buskerud

Familien Bøygard på Torpo i Hallingdal fikk lørdag 9. september Fortidsminneforeningen avdeling Buskerud sin bevaringsdiplom for måten de har reddet sin borteseter fra 1870.

Seteren, en såkalt borteseter med steinfjøs, ligger på Hellebu i fjellheimen ovenfor Torpo stavkirke i Hallingdal i Buskerud. Seteren er sjelden, fordi den har innervegger og yttervegger av skifer med jordlag i mellom. Før arbeidet begynte, stod den nærmest til nedfalls. Begivenheten ble kombinert med besøk i Torpo stavkirke der leder for museums og eiendomsavdelingen i foreningen, Merete Winness fortalte om baldakinen i kirken. Doktorgradstipendiat Linn Willetts Borgen delte med de mange fremmøtte deler av sin stavkrikeforskning, om hvordan liturgien og kirkerommets arkitektur henger sammen.

Om baldakinen:
I østre del av kirkens skip ble det mot slutten av 1200-tallet bygget et lektorium, med et gulv hvilende på bjelker spent mellom de tre østre stavene, og et rekkverk mot den åpne delen av skipet. Over lektoriet ble det bygget en baldakin i form av et rundbuet tønnehvelv av tre i skipets fulle bredde. På hvelvet og endeveggen mot øst finnes godt bevart malt dekor fra middelalderen, utført i limfarger. Mot endeveggens bakgrunn av diagonale bånd med blomsterdekor i mellomrommene står to figurgruppe. På venstre side Ecclesia (kirken] med korsfane og kalk, deretter Maria nærmest midten, på høyre side av midten følger Johannes og ytterst Synagoge. Over begge grupper svever engler med røkelseskar.
Hvelvet har et rikt billedprogram med den troenende Kristus i midten, omgitt av evangelistsymbolene. På begge sider flankeres han av friser med de tolv apostler. Nederst følger friser i to høyder med scener fra den hellige Margaretas martyrium. Hun blir pint og forsøkt henrettet av den forsmådde hedenske frier Olybrius, en prefekt i tjeneste hos keiser Diokletian. Men flere av hans grusomme henrettelsesforsøk mislykkes, Margareta reddes ved gjentatte undre, inntil hun til slutt blir halshugget. Olybrius selv blir imidlertid tatt av djevelen. Margareta av Antiokia, ifølge legenden død år 305, skal ha vært en av de 14 nødhjelperne.

Les om Torpo stavkirke