Buskerud fylkesavdelings årlige Bevaringspris-utdeling

Buskerud fylkesavdelings årlige Bevaringspris-utdeling. Den 15.november kl 19.00 på Kolbjørnrud gård på Tyristrand
Arnold Rørholt, som eier Kolbjørnrud gård, fikk i fjor diplom for noen av bygningene på gården. 
I år deles det ut en pris og to diplomer.
Medlemmer er hjertelig velkommen, bare gi ev en meling til buskerud@fortidsminneforeningen.