fbpx

Diskusjonsmøte i Kongsberg om rekonstruksjon og stilkopiering

Fortidsminneforeningen blåser liv i barndomshjemmet til komponisten Halvdan Cleve. Huset ble brannskadet og revet i 1979 , skriver avisen Laagendalsposten

Bør dette Kongsberg-huset gjenoppbygges? Fortidsminneforeningen blåser liv i barndomshjemmet til
komponisten Halvdan Cleve. Nå luftes tankene om å bygge en kopi.Naboer har engasjert seg i mot utbygging ved tidligere forsøk på utnyttelse av tomta. Gamle hus og byggeskikk, er noe som skaper følelser i Kongsberg, spesielt på Vestsiden. Når det nå arrangeres et diskusjonsmøte er det med en liten undertekst om rekonstruksjon.

Helge Skinnes i fortidsminneforeningen vil være innleder. Lokalhistoriker Dag Kristoffersen kommer, og byantikvar Hilde Roland skal snakke om stilkopiering og myndighetenes stadig økende fokus på rekonstruksjon i slike bymiljøer, skrev Laagendalsposten tidligere denne uken.

Fortidsminneforeningen i Kongsberg og Numedal inviterer til foredragskveld om
Cleve-gården. Et nedbrent og for mange glemt bygg på Vestsiden i Kongsberg. De som er interessert bør sette ring rundt 20. november. Da blir det møte på Bergseminaret hvor minner om Cleve-gården vekkes til live.

Det dreier seg om Rogstadbakken nr. 6. Ei tomt som ikke har vært i bruk til annet enn parkering siden bygget brant i 1979.  Det har versert mange planer om å bygge på stedet, men det har vært vrient med tillatelser. Kommunen eier tomta, enn så lenge.

– Hvorvidt dette bygget blir rekonstruert, er det vanskelig å si noe om. Men det er spennende med diskusjoner omkring slike ideer, sier byantikvar Hilde Roland om møtet. Hun er personlig en tilhenger av stilkopiering i bymiljøer som på Vestsiden. Slikt er vanlig i mange andre byer, og bidrar til særpreg der det gjennomføres. 

– Det var et litt kråkeslott-aktig hus med særpreg. Det ble revet etter en brann på loftet. Så ble det en P-plass. Det lå vegg i vegg med den flotte Rogstadgården, forteller lokalhistoriker Dag Kristoffersen.

Navnet Cleve-gården vekker nok assosiasjoner for noen. Her sto nemlig barndomshjemmet til komponisten Halfdan Cleve (1879 -1951), sønn av Andreas Klewe som var organist i Kongsberg kirke i over 50 år. Barndomshjemmet hans var i empirestil, og har nok sett svært staselig ut. Han var et vidunderbarn hva musikalitet angår, og skal blant annet ha traktert kirkeorgelet som åtteåring. Senere ble han en anerkjent komponist og pianist.

 

 

Laagensdalsposten 13.11.2017