fbpx

Jonsok i Torpo stavkyrkje - konsert med Tove Bøygård

Protestantisk og katolsk gudsteneste, kyrkjestugu er åpen og konsert på kvelden.

Kl.11.00 Prost Sveinung Hansen held gudsteneste med tema frå 1800-talet.

Kl.12.00 Ordføraren i Ål, Solveig Vestenfor, helsar jubilanten.

Alveva Hohler fortel historia til Fortidsminneforeningen.

Mynten frå 1771, som vart gjeven til kyrkja i fjor blir lagt i monter inne i stavkyrkja. Gunnvald Frydenlund fortel om myntane som er funne under golvet i kyrkja. Etterpå er det ope i kyrkjestugu.

Kl.18.00 Katolsk messe på latin med middelaldermusikk og sakramentprosesjon.

Kl. 20.00 konsert med Tove Bøygård. Billettar kr 250.

https://fortidsminneforeningen.no/vare-eiendommer/torpo-stavkyrkje

https://fortidsminneforeningen.no/avdelinger/hallingdal

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy