fbpx

Klagesak på Kongsberg

Kongsberg og Numedal lokallag av Fortidsminneforeningen påklaget et rivingsvedtak av to hus i Kongsberg Nå går saken til fylkemannen.

Kommunestyret på Kongsberg vedtok 13. desember reguleringsplanen for Vestsiden ungdomsskole.
Vedtaket innebærer at to eldre hus må bort for å gi plass til skoleutbyggingen.Kongsberg og Numedal
lokallag av Fortidsminneforeningen påklaget vedtaket og mener bygningene i Mauritz Hansens gate 32 og 34 er
forutsatt revet uten at saken er utredet grundig nok.

Foreningen klager også på at planforslagene ikke har vært godt nok
tilgjengelige og lesbare for alle parter underveis i prosessen.
Klagesaken kommer til behandling i utvalg for miljø og utvikling mandag 26. februar.

Rådmannen har kommet fram til at det ikke er gjort noen formelle feil i forbindelse med kommunestyrets vedtak, og innstiller om at klagen ikke etterkommes
– og at saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

DISSE HAR EID MAURITS HANSENS GATE 34
Byhistoriker Dag Kristoffersen har samlet historie om huset som i dag ligger i Maurits Hansens gate 34 (tidligere nummer 267 Nordmoen - og senere 385).

Eiere:

1793-1806 Pukkstiger Guttorm Svendsen (bor selv med familien i 1801 på plassen Bakken i Jondalen) - kjøpte Maurits Hansens gate 34 i 1793 på auksjon.
1806- 1813 Rasmus Halvorsen Røraas og hans enke Anne Marie Helgesdatter Wold (kjøper det for 50 riksdaler i 1806).
1813- 1826 sønn og skreddermester Hans Rasmussen Røraas.
1826- 1832 skomakermester Torger Johnsen Lie.
1832- 1845 hans halvsøster piken Ingeborg Knutsdatter (bor der i 1840).
1845- 1851 Borger Pedersen (svigersønn til Torger Lie).
1851- 1873 Peter Nielsen Koth.
1873- 1910 Johan Syvertsen Lund. (Bor der med familien på tre i 1865 - leier av Koht). Bor der med familien på fire i 1875, og på tre i 1900).
1910- Signe Jørgensdatter Finnebråten ved verge Jørgen Finnebråten. (Bor der med pleiesønn Alf Brua i 1910).
1982- 1998 til Alf Brua Finnebråten overtar i 1982 for kr 0.
1998-2003 til Kenneth K Hasslan og Maria Naomi Sunne Hasslan for kr 300.000.
2003.- 2017 til Reidun M Kristiansen kr 500.000.
2017 til Kongsberg kommune for kr 3.850.000.

Denne damen gir seg ikke