fbpx

Møte for eiere av verneverdige hus i Drammen og omegn

Torsdag 7. november inviterer Drammen og omegn lokallag til møte spekket med informasjon om hvordan du best tar vare på et gammelt hus.

Torsdag 7. november inviterer Drammen og omegn lokallag til informasjonsmøte om verneverdige bygninger. Arrangementet passer først og fremst for eiere av bygninger og kulturminner med registrert kulturarvverdi, men også for allmennheten og alle som er interessert i å sikre kulturminner. 

Vil du vite mer om bygningen du bor i, og hvordan du best kan ivareta de vernekvalitetene det representerer? Da er dette møtet før deg. Her får du informasjon om bygningers egenart samt hvordan nye kvalitetsstandarder knyttet til varme, isolering etc. best kan tilpasses de kulturarvverdier bygget i utgangspunktet representerer. 

Vi innleder med en presentasjon rundt tema verneklasse, kulturarv og generell informasjon om bygningsvern. Her vil vi også legge vekt på hva hva Fortidsminneforeningen kan tilby av råd og hjelp. Vi tar for oss stilhistorie og presenterer gode eksempler på hvordan bygg med fordel både kan istandsettes på en forsvarlig måte, som både tilfredsstiller dagens forventninger til standarder, samtidig som kulturarvverdiene er ivaretatt.

På møtet får du også kjennskap til ulike støtteordninger samt komme i kontakt med tradisjonshåndverkere i Buskerud som har god erfaring med arbeid på kulturminner.

Fortidsminneforeningen ønsker at eiere av eldre hus skal få mulighet til veiledning og rådgiving om vedlikehold og utbedring. Ved å gjøre dette i tråd med husets byggemåte, vil man kunne utføre enkle tiltak som er skånsomme mot bygningen, miljøet og ikke minst ens privatøkonomi.

Derfor tilbyr vi nå faste informasjonskvelder, hvor eiere av eldre hus kan komme og få rådgiving om relevante problemstillinger:

Byggetekniske spørsmål: utvendig og innvendig vedlikehold, energieffektivisering, materialbruk, tilbakeføring av fasader, mm.

Støtteordninger for vernede hus

Presentasjon av restaureringsprosjekter fra eiere av gamle hus i Drammen

Informasjon fra Buskerud bygningsvernsenter

Søknadsplikt og kommunikasjon med kommunens byggesaksbehandling

Vi vil også informere om et nytt tilbud som vil være tilgjengelig for medlemmer i Fortidsminneforeningen: Nye og gamle medlemmer kan sende inn en forespørsel om hjemmebesøk med gratis rådgiving fra Fortidsminneforeningens fagpersoner.

Informasjonskveldene for 2019 blir 19. september og 7. november på Drammensbiblioteket.
Begge kvelder kl. 19.00 - 21.00.

Åpent for alle interesserte.

 Kontakt Drammen og omegn lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy