fbpx

Olsok ved Nore stavkirkes 850-årsjubileum

Vi inviterer til et døgn viet Nore stavkirke som gudshus og samlingspunkt i fortid og nåtid.

Nore stavkirkes historie starter i 1167. I de 850 årene som har gått siden stavkirken ble bygget har folk kommet til kirken for å søke Gud og fellesskap, for å markere livets store begivenheter, for å sørge og for å feire. I middelalderen var Olsok en av de viktigste festene. Olsok ble feiret gjennom dager og netter, med 28. og 29. juli som høydepunkt. Olsok blir dermed en naturlig ramme for å feire at Nore stavkirke er 850 år. Gjennom kirkens historie har man ordnet døgnet etter faste bønner som ble holdt til faste tider – tidebønner. Med dette som ramme inviterer vi til et døgn viet Nore stavkirke som gudshus og samlingspunkt i fortid og nåtid.

Fredag 28. juli

kl. 22.00: Completorium Dagens siste bønn
Vi begynner stavkirkejubileet med en kveldsbønn etter gammel kirkelig tradisjon. Vi får høre beretningen om Olav den Hellige, og går inn i Olavsvaken med bønn, sang og bibellesninger.
På denne kveldsbønnen vil det bli brukt røkelse.

Lørdag 29. juli

kl. 06.30: Laudes – bønn ved morgengry
Ved soloppgang fortsetter vi kirkejubileet. Vi holder morgenbønn etter gammel kirkelig tradisjon. På denne morgenbønnen vil det bli brukt røkelse.

kl. 12.00: Nattverdsgudstjeneste på latin
Da kristendommen kom til Norge var latin språket det skjedde på, og i Nore stavkirke ble gudstjeneste holdt på latin i knappe 400 år. Blant datidens numedøler ville nok de fleste kjenne gangen i gudstjenesten godt, men det foregikk på et språk som ikke var deres morsmål. Dermed var gudstjenesten både kjent og ukjent på samme tid. For å kjenne litt på dette holder vi en nattverdsgudstjeneste etter Den norske kirkes liturgi – på latin.

kl. 12.45: Foredrag om stavkirken ved bygningshistoriker Ola Storsletten

kl. 13.30: BuiNore selger kaffe og vafler

kl. 14.00: Non Bønn ved den niende time
Enkel tidebønn.

kl. 14.30: Foredrag om dekoren i kirkerommet ved Anne Berit Fjermedal

NB! Anne Berit Fjermedal er dessverre forhindret fra å delta. I stedet stiller kunsthistoriker Tove Frøvoll Thoresen. 

kl. 18.00: Olsokvesper
Den tradisjonsrike Olsokgudstjenesten er stavkirkejubileets hovedgudstjeneste. Nore og Uvdal kirkekor medvirker.

kl. 18.45: Kirkekaffe
Nore og Uvdal menighetsråd står for kirkekaffe på kirkebakken.

kl. 19.30: Jubileumskonsert «Livsens Klang»

kl. 21.00: Jubileumskonsert «Livsens Klang»
Sverre Heimdal har skrevet en ny tekst basert på stavkirkeprekenen fra 1100-tallet. Teksten handler om de ulike delene av bygget og hva de symboliserer. Konserten vil inneholde nylaget musikk i tradisjonell stil, nye arrangement av gamle folketoner, sammen med tradisjonell folkemusikk. Det blir også innslag med folkedans.
Sangeren og lyrespilleren Åshild Wetterhus er musikalsk leder.

Numedal Spel- og Dansarlag og Nore Spelemannslag opptrer med:
Thov Wetterhus, munnharpe
Birgit Kollandsrud Friis, sjøfløyte
Bjørnar Blaavarp Heimdal, hardingfele
Synnøve Lassegård, orgel
Lars Fullu, sang
Halvor Lesteberg, sang
Else Marie Gundersen, sang
Sigrun Blaavarp Heimdal, sang, kraviklyre, dans
Asgeir Blaavarp Heimdal, dans

Informasjon om billetter: www.middelalderuka.no

Nore og Uvdal kommune
Buskerud fylkeskommune
DEN NORSKE KIRKE

Last ned: Endelig program stavkirkejubileum.pdf