fbpx

Stygg rivesak i Drammen

En ny rivesak er under oppseiling i Drammen. Lokallaget til Fortidsminneforningen er tidlig ute og tar opp kampen.

At det rives alt for mye i Drammen kommune er ikke lenger for nyhet å regne. Men ikke mindre dramatisk er det når kommunen selv registrerer bygninger og kulturmiljøer med høyeste verneklasse, og karakteriserer det som umistelig, samtidig som private utbyggere planlegger sanering og utbygging. Dette ser vi nå i to særpregede bygningsmiljøer, satt opp like etter den store bybrannen på Bragernes i Drammen i 1866. Det handler om en storslagen villa i nyrenessansestil, med sidebygning og et tilstøtende småindustrimiljø, med hovedbygning og lite verksted, bygget blant annet i nygotisk stil. Eiendommene ble solgt i sommer og allerede nå foreligger planer for oppføring at et høyhus som innebærer at begge sidebygningene rives, og det hele klemmes inn mellom den storslagne villaen og hovedbygget på industrianlegget. Lokallaget av foreningen har engasjert seg i i saken og protesterer mot planene, som dessuten ligger midt i den sårbare og iøynefallende byaksen i Drammen.

 

 Albumsgate 6 Lite format

Last ned: Omtale av Albumsgate og kirkegata