fbpx

Vil ha omkamp på Kongsberg

Fortidsminneforeningens lokallag Kongsberg og Numedal har samlet inn mer enn 300 underskrifter via Facebook ,som åpner for omkamp i kommunestyret for å stanse rivingen av et 1700-tallshus.

Initiativet handler om kommunelovens paragraf 39a, som sier at kommunestyret plikter å ta stilling til et såkalt innbyggerinitiativ «dersom minst to prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget». Initiativet handler om kommunelovens paragraf 39a, som sier at kommunestyret plikter å ta stilling til et såkalt innbyggerinitiativ «dersom minst to prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget».
Det sier Helge Skinnes i Fortidsminneforeningen i Kongsberg og Numedal til avsien Laagensdalsposten. Foreningen har gått i bresjen for å redde husene som de mener er av stor historisk betydning.

– Vi kaller det ikke noen omkamp. Vi mener at saken ikke er ferdigdebattert, ettersom denne muligheten i kommuneloven finnes. Vi la ut listene på nett fredag, og vi er allerede nær grensen på 300 underskrifter, sier Helge Skinnes til LP.

Avisen skriver videre:

Innbyggerinitiativ er en mulighet som kom etter en lovendring i 2003.Det er kort sagt en demokratisk mulighet for folk som ikke sitter i lokalpolitikken, til å sette saker på dagsordenen.Det er ikke hverdagslig at slike grep nyttes i Kongsberg, men det har vært brukt tidligere – i Maurits Hansens gate. Da i forbindelse med bevaring av skoletilbudet på Villa Ro – som har holdt hus i ett av de verneverdige husene.Engasjementet fikk den gang kommunestyret til å snu i et vedtak om å avvikle dette tilbudet.