fbpx

Torgmøte under Martnan i Trondheim

I hele tre dager, 25., 26. og 27. juni, inviterer Trondheim lokallag til torgmøte under den årlige Martnan i byen.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

I hele tre dager, 25., 26. og 27. juni, inviterer Trondheim lokallag til torgmøte under den årlige Martnan i byen.

Trenger du tips og råd om istandsetting av hus? Har synspunkt på byutvikling? Vil se tradisjonelt håndverk, og prate med personene bak? Eller bare skravle med andre med kjærlighet for gamle hus? Vi i Fortidsminneforeningen - Trondheim lokallag stiller på stand under Martnan i Trondheim. Vi får besøk av håndverkere og andre dyktige fagpersoner som kan mye om historisk fargebruk, restaurering av vinduer og bygningsvern generelt. Velkommen innom!  

Kontakt Trondheim lokallag

 

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy