fbpx

Årsmøte i Finnmark avdeling lørdag 2. mars

Etterfølges av åpent møte med tema: Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017 – 2027

ÅRSMØTE LØRDAG 2. MARS 2019
KL 13 på Varanger samiske museum, Varangerbotn.

Kl 14.15 Liten kaffe-/matpause og åpent møte med tema  
Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017 – 2027
v/Jan Ingolf Kleppe, fagleder kulturminnevern og kulturarv, Finnmark fylkeskommune.

Det er mulig å være med på begge deler eller velge bare den ene delen av programmet
Arrangementet er gratis. 

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!