fbpx

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturminner

Riksantikvaren og Norsk Tricotagemuseum har gleden av å invitere til fagseminar på Salhus Tricotagefabrik, den 18. og 19. oktober 2017.

Salhus Tricotagefabrik er ett av anleggene som inngår i Riksantikvarens bevaringsprogram
for tekniske og industrielle kulturminner. I likhet med i fjor inviteres alle fylkeskommunene
som har ett eller flere anlegg i sitt fylke til å delta på seminaret. Hensikten
er å styrke kompetansen innen feltet og samarbeidet mellom anleggene, fylkeskommunene
og Riksantikvaren.

Last ned: Program fagsamling Salhus 2017