fbpx

 


Det gamle bakeriet ble bygd av Engolai Våge i 1902 og ble drevet fram til 1949. Bakeriet i Uggdal er et av flere historiske bakerier som har vært i drift på Tysnes. Av de 11 som har vært i aktiv drift på øya er det bare bakeriet i Uggdal som er intakt. Derfor har bakeriet stor kulturhistorisk verdi.

Kulturminner for allmennheten: Bakeriet skal åpnes og drift igangsettes sentralt plassert på ferjekaia. Bakeriet blir en del av en planlagt kulturløype i Uggdal.

Kompetanseoverføring: Istandsettingsprosjektet vil engasjere Sunnhordaland Folkemuseum, lokale håndverkere og bygdelag/sogelag. Det tilstrebes at kurs og kompetanseoverføring som er del av prosessen engasjerer lokale håndverkere, som med det får muligheten til å opparbeide seg en tilleggskompetanse innen tradisjonelt håndverk.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 120 000 kr