fbpx

 


Istandsetting av løe på Halsnøy i Hordaland.

Juelfamilien kom til Halsnøy Kloster midt på 1700-talet og kjøpte da Klostereiendommen. Selve Julaløo ble oppført på 1880-1890 tallet, og er den største i sitt slag i Sunnhordland. Grunnmuren er unik med store håndhugde stein.Taket er tekket med skifer.

Eiendommen ligger i et historisk viktig område omkranset av klosteret, vikinggraver, tingplass/offerplass etc. Selve klosteret ble solgt til Sunnhordaland Museum i 1959.

Kulturminner for allmennheten:
Julaløa ligger helt i nærheten av Halsnøy kloster. I tillegg til den sentrale plasseringen i kulturlandskapet er det mange planer for videre bruk av løa:

  • Utstilling av gamle landbruksredskaper i samarbeid med Sunnhordland museum.
  • Aktiviteter for barn og unge: Klatreløype, hinderløype, verkstedkrok, teateramfi av halmballer, nissefester, konserter etc.
  • Samarbeid med skoler, barnehager, lag og foreninger.

Kompetanseoverføring:
Som ledd i istandsettingen av løa skal det holdes kurs i tradisjonelle håndverksteknikker. Det skal etableres kontakt med den lokale videregående skolen, og tømrerlinja der, for å inkludere elevene i arbeidene, i tillegg til lærlinger.

Ytterligere formidling er planlagt gjennom vennelaget og landbrukskontoret i kommunen. 

Ressursgruppa tilknyttet Kulturminner for alle kan delta i prosjektet som kursholdere.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 150 000 kr