fbpx

 


Kurs i vindusrestaurering i gamle Landås Hovedgård. 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fortidsminneforeningen Hordaland, og Bærekraftige Liv på Landås. Mål for kurset er å formidle kunnskap om bevaring og riktig reparasjon av gamle vinduer.

Kulturminner for allmennheten: Bygget brukes i dag kun av styringsgruppen for Lystgården, som består av medlemmer av Bærekraftig liv på Landås. Styringsgruppen jobber aktivt for å danne et bruksgrunnlag for fremtiden. Det er laget parsellhager i hageanlegget utenfor hovedgården.

Kompetanseoverføring:  Kurset vil bidra til at de fremtidige brukerne av Landås Hovedgård, som i henhold til leieavtale er ansvarlig for innvendig vedlikehold, tilegner seg kunnskap om gamle vinduer og restaurering av disse. Vi ønsker å tilby Produksjonsskolens elever noen plasser på vindusrestaureringskurset, slik at de kan få en praktisk innføring i bygningsvernet gjennom dette, og skape interesse for håndverksfaget. I tillegg vil fagfolk og eiere av gamle hus som meldes på kurset, kunne dra nytte av kunnskapen i sitt eget yrke/hus.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 124 000 kr