fbpx

Midler fra "Kulturminner for alle" til tjærebrenningskurs!

Vi er utrolig glade for at vi gjennom prosjektet Kulturminner for alle har fått tilgodesett hele det omsøkte beløpet til å avholde tjærebrenningskurs på Voss i 2017!

Sammen med Bygningsvernsenteret på Voss planlegger vi i Hordaland avdeling å gjennomføre kurs i tjærebrenning på Voss før sommeren i 2017. Kurset vil gå over flere dager og vi legger opp til bygging av mile for utvinning av tjæren, såvel som noe teoretisk innhold - og mye kos! Kurset vil i første omgang være beregnet for håndverkere/fagfolk som ønsker og trenger kompetansehevingen, men da det vil være en del plasser tilgjengelig vil vi også åpne for at andre kan melde seg på. Dette vil vi selvsagt komme tilbake til når vi har kommet ordentlig i gang med planleggingen!

I tillegg til tjærebrenningen, vil vi også følge opp med eget tjærebreingskurs hvor vi tar den egenproduserte tjæren i bruk. Kurset vil avholdes på høsten og vi legger opp til å tjærebre vårt eget lille bygg; Ullestadbua. 

Vi takker prosjektlederne i Kulturminner for alle for bevilgningen, og gleder oss stort sammen med Bygningsvernsenteret på Voss til å ta fatt på planleggingen! Dette blir bra!