fbpx

Lindås, Hordaland

Restaurering av Kisteveite på gårdsbruk i Hordaland. Kisteveita er utformet som en overbygd «kanal». Grovt sett er en slik veite bygd opp av to tørrmurete vanger med heller («lòkheller» eller «dekkheller»).

Det er ønske om å få grøfta tilbake i drift med stein som byggemateriale, tilsvarende opprinnelig løsning. 

Kulturminner for allmennheten:  

Jorda er ikke drevet siden 1993.  I fremtida blir det slåtteteig og åker med vekselbruk for kultur og landskapspleie. Det vil bli full drift på gården.

Kompetanseoverføring:  
Det er dialog med landbrukskontoret om kurs i muring av kisteveite i tilknytning til istandsettingen. Prosjektet vil også bli dokumentert gjennom film, bilder og media.  

Tilskudd fra Kulturminner for alle: 2019: 20 000,-