fbpx

 


Reperasjoner på steinløe, Radøy, Hordaland.

Løa er omtalt i Kulturhistorisk vegbok (Hordaland fylkeskommune, Bergen 1993): "Stavkonstruksjonen med sidesvaler og murte yttervegger er eit svært alderdommeleg trekk og det er sjeldan å sjå i dag. Det er også uvanleg å finna ei såpass lang løe som står med gavlen ut mot dalen. Det er vanskeleg å seia noko sikkert om alderen på løa.”

Kulturminner for allmennheten:Øvre Tveiten er mye brukt til kulturdagar mm. I tillegg er løa i bruk som løe. Fremtidig bruk: Løa skal brukes til løe og som resten av tunet brukes i sammenheng med kulturdager mm.

Kompetanseoverføring:Det vil bli lagt opp til et kurs/samling i vøling av steinkonstruksjoner for interesserte i regionen. Formidling underveis i prosjektet: Den viktigeste formidlingen vil føregå gjennom kurset samt nettsider/facebooksider til Radøy kommune og Museumssenteret i Hordaland.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 50 000 kr