fbpx

Seminar om helleristningar på Bjørset

Fortidsminneforeninga i Romsdal holder eit kveldsseminar på Romsdalsmuseet. Seminaret er gratis og opent for alle.

Hellerisningene på BjørsetPå slutten av 1930-talet blei det funne to helleristningar på eit jorde på Bjørset i Molde. Den eine ristninga hadde eit heilt unikt motiv, og fleire forskarar har hevda at ristningane må ha ein svært høg alder. I år vil det verte gjort arkeologiske undersøkingar omkring steinane, og i forkant av dette arrangerer Fortidsminneforeninga i Romsdal eit kveldsseminar på Romsdalsmuseet 8. august kl. 18.00.

Gjennom seminaret håpar vi å få ei betre forståing av ristningane og samfunnet dei ble skapt i, og eit betre grunnlag for framtidig tilrettelegging.

Seminaret er gratis og opent for alle, men deltakarane betalar sjølv for kaffe og servering. Det er synfaring ved hellristningane 1700-1730

Program

18.00-18.05 Velkomen, v/Berge Hjørungnes, Fortidsminneforeninga, Romsdal lokallag

18.05-18.20 Kristoffer Dahle, Møre og Romsdal fylkeskommune: Storvik I og II. Bakgrunn, historikk og introduksjon til bergkunsten på Bjørset

18.20-18.40 Morten Ramstad og Trond Lødøen, Universitetsmuseet i Bergen: Erfaringar og perspektiv etter undersøkinga på Bjørset i 2000

18.40-19.00 Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitskapsmuseet: Sikringsgraving av spesiell bergkunst på Bjørset. Hvordan kan en sikringsgraving bidra til å gi økt forståelse av bergkunsten?

19.00-19.15 Diskusjon

19.15-19.45 Kaffe

19.45-20.00 Eva Walderhaug, Riksantikvaren: Dømer på skilting og tilrettelegging av bergkunst

20.00-20.15 Siri Kiviranta, Molde kommune: Kommunen sitt perspektiv – kva ønskjer vi, kva kan vi bidra med?

20.15-20.25 Bjørn Ølander, Romsdalsmuseet: Erfaringar frå tilrettelegging av helleristningsfeltet

20.25-20.35 Ola Gjendem, Bymuseet og Selskabet for Molde Byes Vel: Tortur og skjelletter og sånn... Om møter mellom barn og minner fra "gamle dager"

20.35-20.45 Ton Hazes, Bjørset vel: Velforeninga sitt perspektiv – kva ønskjer vi, kva kan vi bidra med?

20.45-21.00 Diskusjon

Last ned: Last ned programmet som pdf