fbpx

Vigra kringkaster er midlertidig fredet

Nytt håp i 11. time for den historiske kringkasteren på Vigra! Møre og Romsdal fylkeskommune vedtar stans i den planlagte rivingen.

Vigra kringkaster er et unikt kulturminne fra radioens stormaktsdager. Sunnmøre lokallag og Vennforeninga til Vigra Kringkaster har lenge kjempet for å bevare den - og Fortidsminneforeningen har den oppført på Rødlista. Riksantikvaren sa nei til fredning i 2015 da kringkasteren ikke ble ansett for å ha nasjonal verdi. Tidligere i sommer så det helsvart ut - Giske kommune hadde gitt eier Norkring rivetillatelse og arbeidet skulle etter planen ta til nå i august. Så, etter et brev fra ordfører Harry Valderhaug til Riksantikvaren, kom beskjeden i juli: Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok midlertidig fredning av radiosenderen!

"Nå må vi handle raskt", sier Valderhaug til Sunnmørsposten. Det trengs en realistisk plan for bevaring, og han etterlyser at private fiskeriinteresser og andre nå komme på banen: Vigra kringkaster er ikke bare radiohistorie, den er også fiskeri- og kysthistorie. 

Les om flere kulturminner i fare

Ålesund kommunen interessert i å bidra

Sunnmøsposten skriver at også Ålesund kommune har vist interesse for å hjelpe til for å få til varig vern: "Jeg og varaordføreren er positive til å bidra, og jeg kjenner meg sikker på at de fleste vil se at det er en viktig del av vår historise som det er viktig å ta vare på", sier ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal. Nå må det behandles politisk for å se hvor mye kommunen kan bidra med. 

Valderhaug uttaler at det er en ære for Giske, som fiskerikommune, å kunne ta vare på bygget. 

"Det er mye fiskerihistorie i Vigra kringkaster, ikke bare for kommunen, men for hele kysten. Derfor håper jeg at også aktører innefor fiskeri vil hjelpe oss med å ta vare på den" , sier han.

Spennende kyst- og krigshistorie

Vigra kringkaster har hatt en enorm betydning for vanlige radiolyttere og ikke minst fiske- og handelsflåten. Sendingene kunne tas inn over store deler av den nordlige halvkule. Kringkasteren er den eneste av de fire gamle «storsenderne» som står igjen.

Det gjenstående anlegget dokumenterer også viktig nasjonal krigshistorie, blant annet om betydningen radiokommunikasjon hadde under andre verdenskrig. Vigra Kringkaster var det frie Norges viktigste informasjonskanal før senderen ble bombet 15. april 1940 og okkupasjonsmakten tok kontroll over anlegget.