fbpx

Torgmøte i Stjørdal

Lørdag 28. september inviterer Sør-Innherred lokallag til aktiviteter på Stjørdal museum, der temaet er gamle ovner.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

Lørdag 28. september inviterer Sør-Innherred lokallag til torgmøte på Stjørdal museum, der temaet er gamle ovner. Mer informasjon om arrangementet kommer. 

Kontakt Sør-Innherred lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy