fbpx

Skolen som ble krigsfangeleir

Tirsdag 26. april er det folkemøte for å hindre riving av gamle Rogne skule i Øystre Slidre, et bygg som er del av vår nasjonale krigshistorie, viste et dykk i arkivet.

Det sitter mange historier i veggene til gamle Rogne skule. Vegger som snart kan bli revet, hvis Øystre Slidre kommunes vedtak fra 2009 gjennomføres. En av historiene kom med krigens gru noen dramatiske aprildager i 1940. Skolen ble norsk fangeleir – for tyske soldater.

Denne ukjente historien fra andre verdenskrig ble funnet i noen linjer i «Valdres bygdebok nr 3, fyrste del» i arkivet til Valdresmusea. I løpet av noen dramatiske aprildager i 1940 ble skolebygget forvandlet til fangeleir – for tyske soldater i norsk fangenskap. I kamper ved Bagnsbergatn i Bagn klarte norske styrker å slå de tyske tilbake, og 46 tyske fanger ble plassert på Rogne skule. De neste dagene økte antall fanger til 133, og ved kapitulasjonen 10. juni var det fortsatt 150 fanger her, ifølge bygdeboka.
– Jeg kan ikke huske at dette tidligere har vært omtalt, sier Odd Arne Rudi, bygningsvernrådgiver ved Valdresmusea. Men det er som styremedlem i Verne Vøla, et lokallag av Fortidsminneforeningen avdeling Oppland og som varamedlem av styret i Øystre Slidre Historielag at han engasjerer seg for bevaring av gamle Rogne skule.

Planlagt riving i 2016
Da skolebygget fra 1921 ble vedtatt revet, vekket dette følelser hos mange i lokalmiljøet. Men det var høyst praktiske årsaker som gjorde at rivningsvedtaket ikke ble gjennomført: Det ble brått bruk for skolen igjen da den langt nyere barnehagen viste seg å være helsefarlig. Men i dag står skolen tom, vedtaket er blitt stående og det er satt av penger til riving i årets budsjett.
Rogne var en mønsterskole og den første sjudelte i Valdres. Med andre ord et lite stykke skolehistorie med regional interesse, noe også fylkeskonservatoren skrev i 2008. Byggmester var Erik Erikson Moe, den fremste byggmesteren i Valdres på den tiden. Og bygget vekket oppsikt: «Det mest tidsmæssige og praktiske skolehus i Oppland fylke, sier skoledirektøren», ifølge Avisa Valdres 17. september 1921.
Legger man så til at så mange av kommunens innbyggere har sine skoleminner herfra, at bygget er en tydelig markør i landskapet og at det blir beskrevet som et solid bygg med en teknisk tilstand som er "særs tilfredsstillende" og med tidstypisk arkitektur, er det forståelig at skolens skjebne vekker følelser og engasjement. Og med historien om fangeleiren er skolen også en bit av en av våre mektigste nasjonale historier – den om krigen.

Huset trenger brukere
Men å bevare et så stort hus koster penger. Er det så bruk for det? Det er en av tingene verneentusiastene ønsker å vise tirsdag 26. april. Tidligere signaler tyder på at behovet for møteplasser, lagerplass og lokaler for andre aktiviteter i kommunen er til stede. Og kanskje er det mulighet for ren næringsvirksomhet.
– Jeg er veldig spent på hvor mange som møter. Det er satt av penger til riving, men jeg har fått signaler om at dette ikke vil skje uten en ny behandling i kommunestyret, noe som gir håp om at det fortsatt er mulig å redde skolen, sier Rudi. Han forteller at en representant for Oppland fylkeskommune vil være til stede.
Fortidsminneforeningen sentralt vil også delta på møtet tirsdag.