fbpx

TREseminaret 2017 på Dovre 24. til 30. april

"TREseminaret på Dovre- respekt for tradisjonar, blikk mot framtida og ein god stad å vera"

TREseminaret på Dovre er eit arrange-ment med høgt fagleg innhald med mål om å utvikle regional og nasjonal kom-petanse innan restaurering, trebyggeri og handverkstradisjonar relatert til bruk av tre og skog. Arrangementet har fokus på ressurs, produktutvikling og materialbruk.

Last ned: Brosjyre TREseminaret 2017

Last ned: Program TREseminaret 2017