Byvandring: Oslo + Aker = sant

22. april kl. 13.00

Bli med på byvandring fra Sagene kirke til Frogner hovedgård. Det er 70 år siden Oslo og Aker ble slått sammen og bygrensen utvidet. Men hvor gikk egentlig den gamle grensa fra 1878, og hva finner vi langs denne aksen i dag? Vi ser på forskjeller mellom datidens indre og ytre by, levekår, boligform og fysisk miljø. Vandringen er ved Bymuseet, Byantikvaren, Byarkivet og Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus. Turen avsluttes på Frogner hovedgård i 16-tiden, der man kan kjøpe mat og drikke.

Oppmøte: Sagene kirke, Dannevigsveien 17, 0463 Oslo.