fbpx

Årsmøte i Østfold avdeling

Søndag 26. mars kl. 14.00 inviterer Fortidsminneforeningen Østfold til årsmøte på Soli Brug i Tune.

Sanne og Soli Brug skal i perioden 1860-1880 ha vært Nord-Europas største sagbruk med 22 oppgangssager langs Ågårdselva. Siden 1975 har stedet vært i familien Dørje-Bergs eie, og de har restaurert bygningene og utviklet Soli til et kultursentrum med tusener av besøkende hvert år. Årsmøtet finner sted i Smia, som er gjort om til et forsamlingslokale. Familien Dørje-Berg tar imot oss, og Sven G. Eliassen vil fortelle om Solis historie. 

Styret håper mange medlemmer kommer, også dere som er tilknyttet våre nye lokallag. Vi serverer varm suppe til alle som legger søndagsturen til Soli.

Denne dagen vil vi også nytte anledningen til å dele ut fylkesavdelingens kulturvernpris.

Se innkalling og årsmelding, som er sendt ut i heftet "Bevar oss vel" ... og husk å stille om klokka til sommertid.

Velkommen!

 Hilsen styret i Fortidsminneforeningen Østfold

Jens Bakke, leder, mob. 993 54 286