fbpx

Kokkehaugvandring

Kokkehaugen ved industristedet Tistedal utenfor Halden har sitt navn fra kjøkkenhagen til Veden herregård. Torsdag 8. september inviteres du til å bli kjent med folk og hus i et gammelt arbeiderstrøk.

Fortidsminneforeningen i Halden inviterer til torsdagsvandring torsdag 8. august kl. 18!

I 1850 ble Kokkehaugen skilt ut fra Veden herregård, og på slutten av 1800-tallet ble området utbygd med boliger for arbeidsfolk. Siden Kokkehaugen lå like utenfor bygrensene (Tistedalen sentrum hørte til byen), var det minimalt med offentlige reguleringer, og gatene ble smale og husene plassert tett. Lenge var Kokkehaugen en egen "bygningskommune" med bl.a. eget brannvesen. Her var det butikker, bedehus, avholdslosje og musikkforening - og Tistedalens Musikforening gir fortsatt mye lyd fra seg etter snart 150 år.

Svein Norheim vil lede vandringen med bistand fra flere tisdalinger, bl.a. vil Øivind Jørstad fortelle om Borgfoss og Musikkforeningen.

Frammøte ved Bombrua over Tista, like ved REMA i Tistedalen, torsdag 8. august kl. 18. Vandringen ender på Veden herregård.

Kokkehaugen e engebretsens gateE. Engebretsens gate på Kokkehaugen

 

Facebook-invitasjon