fbpx

Pengesøkerseminar i Fredrikstad

Fortidsminneforeningen Østfold, i samarbeid med Kulturminnefondet, Byantikvaren i Fredrikstad og Gamlebyen Gårdeierforening, gir tips om hvordan du skaffer penger til ditt gamle hus.

Østfoldinger er ikke flinke til å søke om penger til istandsetting av hus. Det ønsker vi å gjøre noe med! Fortidsminneforeningen Østfold i samarbeid Gamlebyen Gaardeierforening, byantikvaren i Fredrikstad og Kulturminnefondet inviterer derfor til en samling i Tøihussalen i Gamlebyen.

Derfor håper vi på besøk av deg som trenger penger for å kunne vedlikeholde kulturhistorisk verdifulle hus og anlegg.  Både privatpersoner og foreninger – f.eks. historielag eller venneforeninger – er velkomne!

Tid: Lørdag 17. september kl. 10.00.

Sted: Tøihussalen i Gamlebyen, Fredrikstad. Tøihuset er en av Norges største 1700-tallsbygninger, beliggende sør i Gamlebyen, se https://lokalhistoriewiki.no/index.php/T%C3%B8ihuset_i_Fredrikstad

Blant dem som kommer, er:  

-        Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen, som forteller om fondet og hvordan man kan søke tilskudd.

-        Byantikvar Vegard Lie, som informerer om hva Fredrikstad kommune kan bidra med

-        Gamlebyens Gaardeierforenings Cathrine Schei, som selv har erfaring fra å søke tilskudd.

-        Historiske hus ved Victoria Brand Munthe-Kaas, som arbeider som frittstående konsulent

-        Fortidsminneforeningen ved leder i Østfold Jens Bakke, som informerer om andre kilder for tilskudd

Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen, Gaardeierforeningen og Byantikvaren sponser arrangementet, så det er gratis å delta. Arrangementet er åpent for alle, og det er enkel servering.

Velkommen til Gamlebyen lørdag 17. september!

For spørsmål, kontakt Jens Bakke, mob. 993 54 286

Tøihuset gamlebyen fredrikstad