fbpx

Torgmøte i Fredrikstad

Lørdag 14. september inviterer Østfold avdeling til aktiviteter på Gamlebyens torv, ved Dunkejongården.

I jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom torgmøter, med direkte veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

Fortidsminneforeningen feirer 175 år, og i den anledning inviterer vi - i samarbeid med Foreningen Gamle Fredrikstad - til håndverksdag ved Gamlebyens torg og i Dunkejongården lørdag 14. september. Her kan du møte mange håndverkere: Malere, snekkere, høvelspesialister, gipsmaker, stenhugger, sadelmaker, gyllenlærsmaker, bokbinder mm. 

Kontakt Østfold avdeling

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy