fbpx

Kan vi stole på politiske vedtak?

Hognestad skole

Fortidsminneforeningen, avdeling Jæren, har nettopp hatt hvor nettopp en slik problemstilling som tittelen sier var aktuell. Saken gjelder Hognestad gamle skole, i Time kommune, sør for Bryne.

Helt tilfeldig ble en annonse i avis oppdaget av lokal lagets leder. Tittelen var jo fengende, hvor et hus ble tilbudt gratis. Haken var at huset måtte demonteres og flyttes. Hvis ikke vil det bli revet. Huset det gjelder er Hognestad skole som i de siste årene er brukt som klubb og forsamlingshus. Huset er bygget i 1865.

Time kommune har som de fleste kommuner nå utarbeidet en Kulturminneplan hvor i denne kommunen gjelder fra 2008- 2019. Her står huset på den prioriterte kulturminnelisten over hus og bygninger som skal bevares.

Etter at Fortidsminneforeningen hadde sendt et brev til kommunen og i tillegg fått Stavanger Aftenblad skrev en stor artikkel, prøver kultursjef Trond Lie å bortforklare det. Han argumenterer med at Hognestad har fått nytt, stort klubbhus, og at det derfor ikke er behov for å beholde det gamle bygget i bygda.

- Det er dumt hvis det står og bare forfaller, sier han. Derfor vil vi se om noen kan være interessert i å ta vare på det.

Som et dårlig argument sier han videre at kommunen ser at det vil koste mye penger å sette det i stand, siden det både er ombygd og påbygd. Det vil også gi driftsutgifter hvis det beholdes.

- Vi har mange slike hus i kommunen, og i en situasjon der vi skal spare penger, har vi valgt denne løsningen, sier kultursjefen.

Dette er ikke første gang at rivning av hus er løsningen for Time kommune administrasjonen og dette er nok tilfelle i mange andre kommuner. Læringen vi har hatt her i lokallaget er at vi må følge med. Et politisk vedtak er nødvendigvis ikke alltid bindende, særlig ikke i disse kostnads-kutte tidene.

Det hører med til historien at etter at fylket hadde sett artikkelen i avisen at de sendte et brev til kommune hvor de påpekte at de ikke hadde fått noen rivning søknad.