fbpx

Sogn og Fjordane

Vi søkjer dagleg leiar for Urnes stavkyrkje og verdsarvsenter

Urnes stavkyrkje på Ornes i Sogn og Fjordane. Foto: Dronegutta
Søknadsfrist 4. februar: Fortidsminneforeninga søkjer etter deg som kan utvikle besøksdrifta ved Urnes stavkyrkje og det komande verdsarvsenteret.

Rekordtidleg sesongstart ved Borgund stavkyrkje

Vår på Borgund og dørene åpner 16. april
Med våren kjem turistane, og snart kan både dei og fastbuande nyte den historiske stavkyrkja. Borgund opnar allereie 16. april og ynskjer velkomen til ny sommarsesong.

Årsmøte i FMF Ytre Sogn og Sunnfjord lokallag søndag 18. mars 2018

Årsmøte i FMF Ytre Sogn og Sunnfjord lokallag søndag 18. mars 2018
Velkomen til årsmøte i Ytre Sogn og Sunnfjord lokallag, som i år finn stad på Lillingstonheimen på Tysse i Fjaler.

Årsmøte i FMF Indre Sogn lokallag 6. mars 2018

Årsmøte i FMF Indre Sogn lokallag 6. mars 2018
Velkomen til årsmøte i Indre Sogn lokallag, som i år finn stad i gamle Amtmannstova på Leikanger.

Foreningen har overtatt Lillingstonheimen i Fjaler

Sogn og Fjordane avdeling inviterte søndag 10. desember til offisiell overtakelse. Rundt 60 personer møtte, mange fra lokalsamfunnet. Foto: Alexander Asphaug Rauboti
Sogn og Fjordane avdeling har fått en ny eiendom å ta vare på: Lilingstonheimen, med hovedhus fra 1808.

Skjemmande for Hove kyrkje- klage på vedtak om despensasjon

Fortidsminneforeninga saknar eit større kulturminnefagleg engasjement frå lokale styresmakter si side i saka om Hove steinkyrkje.
Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane klager på eit vedtak av Riksantikvaren om dispensasjon frå kulturminnelova i ei sak om eit nytt fjøs ved Hove steinkyrkje i Vik i Sogn.

Statsråd Helgesen besøkte Hestad kapell

Leder for Ytre Sogn og Sunnfjord lokallag Åshild Kjelstad Seljesæter (midten) beretter om Hestad kapell til generalsekretær Ola H. Fjeldheim, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og styreleder Margrethe C. Stang. Foto: Ingvar Torsvik Myrvollen
Vi inviterte Vidar Helgesen, ministeren med ansvar for landets kulturminnevern, til vår eiendom Hestad kapell for å snakke om nettopp det: kulturminner.

Vandreseminar om vindaugshistorie på Gamle Lærdalsøyri

Bli med på vindaugsseminaret i gamle Lærdalsøyri. Foto: Magnhild Aspevik
Vil du bli med og høyre om vindauge frå ulike tidsperiodar? Om når og kvifor ein bør ta vare på dei gamle vindauga og ulike forhold knytt til istandsetjing?

Kurs i Linoljemaling Nærøyfjorden

Velkommen til kurs i linoljemaling i Nærøyfjorden 5-7. mai
Har du interesse for overflatebehandling av hus - eller går du kanskje med planar om maling av hus?

Stavkyrkjene våre – riving, bruk og vern : Fortidsminnevernet i fortid og notid

Teikning av Stedje stavkyrkje, av F.H.Stockfleth
Høyr om arbeidet med å redda og bevara stavkyrkjene på 1800-talet, men òg om aktuelle problemstillingar i dagens fortidsminnevern
<<  1 2 [34  >>