fbpx

Årsmøte i FMF Indre Sogn lokallag 6. mars 2018

Velkomen til årsmøte i Indre Sogn lokallag, som i år finn stad i gamle Amtmannstova på Leikanger.

Årsmøtet startar kl 18:00, og behandlar vanlege årsmøtesaker.

Mellom sakene er val av åtte utsendingar til fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane, som finn stad søndag 18. mars 2018, på Fortidsminneforeningen sin nyaste eigedom, Lillingstonheimen på Tysse, i Fjaler kommune.

Last ned: Innkalling til arsmotet for Indre Sogn lokallag