fbpx

Årsmøte i FMF Ytre Sogn og Sunnfjord lokallag søndag 18. mars 2018

Velkomen til årsmøte i Ytre Sogn og Sunnfjord lokallag, som i år finn stad på Lillingstonheimen på Tysse i Fjaler.

Årsmøtet startar kl 15:00, og behandlar vanlege årsmøtesaker.

Mellom sakene er val av åtte utsendingar til fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane, som òg finn stad her på Lillingstonheimen på Tysse, men kl 16.00.

Last ned: Innkalling arsmote lokallag Sunnfjord