fbpx

Torgmøte og seminar under Lærdalsmarknaden

Fredag 14. juni og lørdag 15. juni inviterer Indre Sogn lokallag til miniseminar

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

14. og 15. juni inviterer Indre Sogn lokallag til miniseminar og aktivitetar under Lærdalsmarknaden i Lærdalsøyri: 

Fredag 14. juni kl 12.00 - 15.00: Miniseminar om forvaltninga av strandsitjarstaden, verneområdet på Lærdalsøyri. Forvaltninga av verneområdet har møtt fleire utfordringar etter at ein ny reguleringsplan vart vedteke i 2012, og Fortidsminneforeninga ynskjer å bringe inn spørsmålet om ei områdefredning kan gje ei meir forsvarleg og føreseieleg forvaltning. Me ynskjer å bringe forvaltningsnivåa, huseigarar, handverkarar og Fagrådet for gamle Lærdalsøyri saman i eit miniseminar for å drøfte ulemper og føremoner.

Laurdag 15. juni på Lærdalsmarknaden:

Restaureringsarbeid i praksis:

To handverkarar frå Aurland og Sogndal stiller med eigna reiskap og eit restaureringsprosjekt.

Synfaring av pågåande restaureringsprosjekt

Kontakt Indre Sogn lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy