fbpx

"Landets mest fotograferte stabbur" er reddet

Et 350 år gammelt stabbur på Botn skysstasjon i Vinje i Telemark skal nå reddes fra ytterligere forfall - takket være mange gode krefter.

Og blant dem er leder av Fortidsminneforeningen Telemark avdeling, Else Marie Skau. Hun utarbeidet søknaden om økonomisk støtte fra Norsk Kulturminnefond - som nå har bevilget 400 000 kroner til restaurering av den berømte, sjarmerende og forfalne bygget fra 1666. Stabburet sto opprinnelig på Nigard Edland, men ble trolig en gang på 1880-tallet flyttet til skysstasjonen, som i dag eies av Trude Botn.

"Det er moro å få skikk på husa. Jeg er så glad, og Else Marie har gjort en kjempejobb", sier hun til Varden.

Else Marie selv er også glad for å ha kunnet bidra til å redde det hun omtaler som landets kanskje mest fotograferte stabbur.

Restaureringsarbeidet skal utføres av Anders Dalsegg. Han begynner i sommer og tar sikte på å bli ferdig i 2017. Men å spå hvor mange timer som vil gå med til arbeidet tør han ikke.