fbpx

Årsmøte 2017 avdeling Troms

Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15.

Program årsmøte:

1. Registrering av fullmakter.

2. Valg av møteleder, referent og personer til godkjenning av protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4. Godkjenning av styrets årsmelding og regnskap for 2016.

5. Valg.

6. Representantskapsmøtet i Tromsø 2017 (kort presentasjon)

7. Innkomne saker. Saker til årsmøtet må være meldt til styret senest innen 01.03.2017.

 

Last ned: Innkalling til Arsmote Troms Fylkesavdeling 2017 1

Last ned: Innkalling til Arsmote i FMF Tromso og Omegn Lokallag 2017 1