fbpx

-Blokker er ingen naturlig fortetning

Den alltid aktive Connie Didriksen, Fortidsminneforeningen i Vestfold, er på krigsstien i kampen for å bevare Teie Haveby på Nøtterøy i Vestfold. Les intervjuet med henne i Tønsberg Blad.

Connie Didriksen i Fortidsminnefore-ningen i Vestfold vifter med vantene når hun snakker om byggeplanene for Teie sentrum. Det er en selvfølge for henne, men det politiske flertallet på Nøtterøy har bestemt noe annet, skriver Tønsberg Blad.
– Det kan godt bygges, men nybyggene må følge form, volum og størrelsen på det som allerede er her.
De som tillater bygging må ta hensyn til miljøet, kommune-planen og havebyens idé. Vi må ikke ende opp med å få trange sjakter her.
I 1919 malte arkitekt Kristofer Lange (1886-1977) en helhetlig plan for deler av Nøtterøy og Tønsberg. Reguleringsplanen, som ble kalt «Sagagrund», omfattet Teie og området over til Gunnarsbø. Det er Teie-delen av planen som ble kalt «Nøterø haveby», den ble ferdigstilt av kommune-ingeniør Arthur Røed i Nøtterøy kommune.
De som har hørt Connie Didriksen snakke om arkitekturen i byen, om forvaltning av fortidsminner bevaring av bygninger og om å ta hensyn til havebyen, vet at hun er engasjert. Hun har skrevet utallige debattinnlegg,leserbrev og artikler for tidsskrift og aviser, og legger ikke skjul på at hun er frustrert over at det ikke settes av nok penger til å vedlikeholde kommunale bygg, skriver Tønsberg Blad.

Last ned: pdf av intervjuet med Connie Didriksen i Tønsberg Blad (Del 1)

Last ned: pdf av intervjuet med Connie Didriksen i Tønsberg Blad (Del 2)