fbpx

Kiste

Logtun5 medium
Kiste som kan ha rommet Frostatingets lovbøker

Middelalder

Logtun kirke ligger like ved Tinghaugen der Frostatinget samlet seg. Det sies at tingets lovbøker og segl ble oppbevart i en kiste i kirken, som kanskje kan være denne middelalderkisten. Den er laget av tre med jernbeslag og står på en sokkel av kleberstein i kirkens kor. Frostatingsloven har trolig sin opprinnelse på 900-tallet og er en av landets eldste. Herfra stammer de kjente ordene "med lov skal landet bygges". Tingene på Frosta ser ut til å ha opphørt mot slutten av 1500-tallet.

Foto: Jiri Havran

Digitalt museum navigasjonsmodul

Se flere gjenstander fra vår samling: