fbpx

 

Oppdatering i saken:

Artikkel i Romerikes blad, 21.juni 2017 

 


Bingen lenser har i dag 51 synlige lensekar, hvorav 25 er «rierkar», resten er av den eldre typen «firkantkar». Funksjon for begge typer har vært som festepunkt for lenser og lekk i elva som skulle stoppe eller lede alt tømmeret ved Bingen.

Kulturminner for allmennheten:  Lensekaret som skal istandsettes ligger nær Fløterbrakka og er lett tilgjengelig for forbipasserende. I samarbeid med Fetsund Lenser og «MS Øyeren» skal det arrangeres turer med omvisning og kafferast i Fløterbrakka for interesserte. Det skal også arrangeres Kulturell skolesekk for 6. klasse for skolene i nærmiljøet.

Kompetanseoverføring: Det er i dag en ivrig dugnadsgjeng som utfører arbeidene. Det er også etablert et samarbeid med Frivillighetssentralen og voksenopplæringen i kommunen, og arbeidene benyttes som integreringstiltak og språkopplæring for innvandrere og flyktninger.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 400 000,-