fbpx

 


Istandsetting av vinduer og dør, Tynset, Hedmark.

Bortistu Neby er en gammel gård i det gamle sentrumet av Tynset, oppført før jernbanen kom til bygda. Gården er i dag eid av Stiftelsen Bortistu Neby, som også tar hånd om tunet på Neby, en setertomt i Gammeldalen og skogteiger.

På Bortistu Neby er det nå behov for istandsetting av 6 vinduer i 1. etasje, fordelt på 2 rom som er benyttet til kaféen, samt en tofløyet inngangsdør.

Kulturminner for allmennheten: Stiftelsen driver kafevirksomhet på Bortistu Neby med åpent 2-3 dager i uken. Det er i tillegg diverse omvisninger på gården, enkelte foredrag og konsertvirksomhet. Det er planlagt visning og åpen dag underveis i istandsettingsarbeidene.

Kompetanseoverføring: Det skal arrangeres kurs i vindusrestaurering med deltakere fra stiftelsen og andre interesserte i nærområdet.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 55 000kr