fbpx

Dekkshus fra dampskipet Harald Haarfager, Søndre Land, Oppland

Dekkshuset ble ombygget dukkestue tidlig på 1900- tallet, med sveitserornamentikk. Dampskipet fraktet passasjerer på Randsfjorden i perioden 1872 til 1905. Etter dette ble den benyttet til tømmersleping og det var ikke lenger bruk for dekkshusene. Ett av disse havnet tidlig på gården og gamle foto og tegninger viser at den var plassert utenfor hotellet som ligger på gården.

Kulturminner for allmennheten:
Kahytten er per i dag ikke i bruk, men står lagret på et egnet sted. Målet er at dekkskahytten planlegges brukt til lagring av utstyr som Odnes skole og Dokkadeltaet våtmarkssenter bruker i forbindelse med undervisning/andedam

Kompetanseoverføring:
Det planlegges gjennomføring av kurs i utvendig maling med linoljemaling på Odnes Hotell v/malermester Erlend Mæhlum. På dette kurset planlegges det å lage fargetrapp på utvendig kahyttvegg. Kursdeltagerne lærer å kopiere/lage farge som skal brukes på kahytten når håndverker er ferdig med restaureringen. I forbindelse med kulturminnedagene 2018 gjennomføres kulturhistorisk vandring på Odnes.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2018: 40 000 kr