fbpx

Elever fikk prøve tradisjonshåndverk

I mai arrangerte Kulturminner for alle inspirasjonsdager på Vøienvolden gård.

Elever fra skolene i området rundt Sagene fikk pøve seg på koking av komposisjonsmaling, teglsteinsmuring, laftin og vindusrestaurering. Barn og unge er et satsningsområde vi har, og som vi ønsker å gjøre mer av. 
Mange av "asfaltbarna" i byen har kanskje aldri tatt i en øks før, eller vet hvordan man tar vare på gamle bygg.
Vi håper at ved å la skolebarn få prøve seg på ulike håndverksteknikker at de kan bli inspirert til praktiske fag, og kanskje være med på å påvirke fremtidige yrkesvalg. Det handler om å gi unge en kontakt med feltet slik at ikke yrkesfagene forsvinner. Vi trenger gode håndverkere også i fremtiden, en generasjon som kan ta vare på bygningene våres. 

Om du ønsker litt hyggelig sommerlesning om hva som skjedde på Vøienvolden kan du ta en titt på artikkelen fra Byggmestern.