fbpx

 


Eldre lafta stabbur, antakelig fra start/midt 1700, som opprinnelig tilhørte en annen gård i bygda, Gildhus, som nå er borte (les; nytt byggefelt). Kommunen ga tillatelse til å plukke det ned og flytte det til gardstunet på Hovland, der det tidligere stod et stabbur. 

Vik i Sogn, Sogn og Fjordane

Kulturminner for allmennheten: Hovland gard brukes mye som utgangspunkt eller avslutning av fotturer. Barnehagene i bygda, barnegruppene til turlaget og skogeierlaget bruker også gården, og har besøk på tunet som del av sitt turopplegg. Sykehjemmet er her på besøk med demente - da gamle hus og verktøy vekker både minner og gode samtaler med de gamle.

Sommerstid er det turisme på gården. Da er driften av gården, fra midten av 1730 til i dag, temaet. Amerikanere får mulighet til å bli kjent med sin historie - hvor de kom fra, hvordan de levde, hvilken standard det var på hus og gård, og om hvordan de kunne klare seg her oppe i lia. Vi viser dem mattradisjoner og tar dem med på flatbrødbaking. Stabburet inngår i disse besøks- og formidlingsprosjektene.

Kompetanseoverføring: Tiltakshaver har fått opplæring i lafteteknikk gjennom kurs ved Veldresmusea. Arbeidene med stabburet på gården skal brukes som arena for kompetanseoverføring i laft til neste generasjon eiere og bygdeværinger. Prosjektet dokumenteres på nettsiden: www.hovlandogjentene.no 

 Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 10 000 kr