fbpx

Dugnadscamp og istandsetting Foldalbruket, Lebesby, Finnmark

Oppdatering i saken:

Kurs i tilstandsvurdering og vindusrestaurering 6. - 10. august 2018

Presseoppslag om kurs på Foldalbruket i Forbundet Kysten - Les her

Gjennom kurs i restaureringsarbeid og Dugnadscamp 2018 skal prosjektet sette fokus på verdien av å ta vare på verneverdige bygg, spre kunnskap om restaureringsarbeid, og heve kompetansen blant handverkere og frivillige lokalt og nasjonalt. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Finnmark Fylkeskommunes Kulturvernavdeling, Nordnorsk bygningsvernsenter, Studieforbundet Kultur og tradisjon, og Forbundet Kysten

Foldalbruket er et nedlagt fiskebruk med tradisjoner tilbake til 1915. Fiskebruket ble totalrasert under brenningen av Finnmark og Nord-Troms i 1944, og gjenreist i perioden 1945-52.

Kulturminner for allmennheten:
Foldalbruket har i dag åpent museum og overnattingsvirksomhet i sommerhalvåret og diverse utleielokaler.

Kompetanseoverføring:
Prosjektet legger opp til innføringskurs i bygningsvern og utføring av arbeid på freda bygg. Kursene skal i en teoretisk del bl.a. gi deltagerne kunnskap om fredningsbestemmelser, kontakten med vernemyndighet og hvordan lage en velbegrunnet dispensasjonssøknad. I den praktiske delen får deltageren innføring i tilstandsvurdering og reparasjonsarbeid ved konstruksjonsmangler og råteskader. Teknikker, materialbruk og kunnskap om verktøy. Parallelt med dette blir det også innføringskurs/opplæring for vindusrestaurering.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2018: 80 000 kr