fbpx

Forberedelser til restaurering på Sinjarheim

                     Trefelling

I flott vær og fine forhold er forberedelser til restaureringen på Sinjarheim i full gang.Trær som skal brukes til restaurering av låven er blitt feldt, og på Teigen er vinduer blitt gjordt klare til restaureringskurs. 

Låvetaket på Sinjarheim har dessverre gitt etter på grunn av snø i vinter. Det har gått et større ras litt lenger nede ved Almen, men veien er igjen gjort farbar. 

                   

                    Vinduer Teigen