fbpx

 

Oppdatering i saken: 

Innslag fra Radio Buskerud: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud/DKBU01011817/14-06-2017#t=1h5m

 


Istandsetting og gjenoppstart av sag og høvleri.

På Gulsvik i Flå kommune er det spor etter oppgangssag helt tilbake til 1700-tallet. En av bygdens gårdbrukere – Kolvin  K. Gulsvik – gjorde i 1922 avtale med 4 Gulsvik-gårder om rett til å benytte stedets oppgangssag, mot at han leverte virke gratis til gårdene. Likevel – allerede i 1925 etablerte Kolvin K. Gulsvik "Gulsvik dampsag & høvleri" hvor han kunne drive fritt. Damp ble byttet ut med strøm i 1964. Sagbruket har hatt 4-6 mann i arbeid frem til nedleggelse på 1990-tallet. Sagbruket hadde betydelige leveranser av trevirke via Bergensbanen (strekningen Gulsvik-Geilo åpnet desember 1907) og bearbeidet ca 3-5.000 kubikk tømmer årlig. Jernbanen hadde i en periode jernbanespor som krysset over dagens riksvei 7 og ned til sagbruket/kaianlegget. Dette sporet ble også benyttet under anleggelse av Bergensbanen ved at lokomotiv og vogner kom med dampbåt opp Krøderfjorden og losset ved sagbruket – og deretter buksert over til Gulsvik stasjon.

Kulturminner for allmennheten:
Det er ønske om å restaurere bygningsmassen og maskiner slik at det er mulig å fremvise operativ drift av sagbruk og derigjennom fortelle sagbrukshistorie fra 1925.

Videre starter planarbeidet med å utvikle eiendommen for øvrig. Det er ønske om å etablere butikk og lager for bygningsvernsprodukter.

Kompetanseoverføring:
Som del av istandsetting av kjerraten og vinduene planlegges det kurs og opplæring av lokale håndverkere og for medlemmer av det lokale historielaget. Tema for opplæringen vil være restaurering, drift og materialkunnskap.

Det er også planer om å involvere lokale skoler og «den kulturelle skolesekken» for å presentere prosjektet og historikk. 

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 200 000 kr