fbpx

 

Oppdatering i saken:

Statusoppdatering på Hesthagen, høst 2018

Kurs i rapping av yttervegger 25, 26 og 27 mai. 2018

Kurs i malingsanalyse med Jon Brænne


Formidlingssenter av husmannsvesenets historie, Ringsaker, Hedmark.

Plassen ble ryddet i 1803 og det antas at våningshuset og låve ble satt opp samtidig. Fjøset er antatt oppført rundt 1815.

Kulturminner for allmennheten: Hesthagen vil være åpent for publikum i forbindelse med kurs og «Åpent hus». Hesthagen er ikke et privat feriested. Her vil det være fokus på kulturformidling sammen med lokale lag/foreninger og skolene i årene som kommer, også etter istandsettingsperioden som avsluttes ved utgangen av 2021.

Kompetanseoverføring:Istandsetting av Hesthagen har stort potensialet for opplæring i tradisjonshåndverk. I 2017 er det blant annet planlagt kurs i malingsanalyse, bruken av linoljemaling og restaurering av gamle dørblader. I 2018 skal det avholdes kurs om nyttehagen, tradisjonell rapping av vegger og restaurering av takrenner.  

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017:  170 000 kr