fbpx

Oppdatering i saken: 

Smedseminar - Eggverktøy og øks 1.- 2. desember


Restaurering av sjøsamisk gård, Kåfjord, Troms.

Holmenes gård er fra midten av 1800 tallet, og familien er fra folketellingene oppført som samiske fastboende (Lappisk). Gården består av våningshus, 2 stabbur, vedsjå, hestestall, gammefjøs med høyløe, et mindre fjøs med høyløe, sommerfjøs og brønn. Av nyere bygg finnes det en fjøs fra 1964 som i dag er omgjort til lager og kafebygg for museumsdrift på sommeren.

Kulturminner for allmennheten:  Holmenes anvendes i dag som et museumsanlegg, og benyttes og driftes av Nord-Troms Museum som formidlingstilbud i regionen. Gården benyttes aktivt av skoleklasser, Universitetet i Tromsø og andre besøkende i sommersesongen.

Kompetanseoverføring: Som en del av restaureringsprosjektet er det tenkt smiing av historisk riktige verktøy som skal brukes i arbeidet, og i videre restaureringsprosjekter: en felleøks og en mindre bile, samt smiing av barkeskrape.

Øksene er tenkt smidd i egen smie og i Arctandria kystlag (Kvaløya) sin smie i samarbeid med J.T Ovesen, Vartosmeden.
Barkeskrape er tenkt som museets smikurs på Skibotn Markedsplass i 2017. Smiarbeidet vil inngå i museets formidling og dokumentasjon av smikultur og tradisjoner i regionen.

Holmenes Sjøsamiske Gård vil være åpen og tilgjengelig for publikum mens restaureringsarbeidet pågår, visningsdager.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 201730 000 kr