fbpx

Buskerud

Jekking av stall på Riddergården

Jekking av stall på Riddergården
Kurs i jekking, Ringerike, 2019

Lier Bygdetun

Lier Bygdetun
Laftekurs, Lier, 2019

Tingstua fra Traanen

Tingstua fra Traanen
Dugnad og kurs, Numedal, 2019

Våningshus på Sundet nedre

Våningshus på Sundet nedre
Restaurering av våningshuset. Kongsberg, Buskerud, 2019

Gulsvik sag og høvleri

Gulsvik sag og høvleri
Istandsetting og gjenoppstart av sag og høvleri, Flå i Buskerud.