fbpx

Trøndelag

Fjøset på Nedre Valdum

Fjøset på Nedre Valdum
Kurs i rying og tradisjonsmuring, Melhus, 2019

Betania Misjonshus

Betania Misjonshus
Istandsetting av fasade. Trøndelag, Trondheim, 2019

Stabbur på Brubakken

Stabbur på Brubakken
Kurs i leggig av nevertak, Budal, midtre Gauldal.

Hiutfeldtbrygga

Hiutfeldtbrygga
Istandsetting av Hiutfeldtbrygga 2018 – 2020, Trondheim

Saxenborg av Rønningen

Saxenborg av Rønningen
Istandsetting av vognskjulet, Trondheim

Brusve gård

Brusve gård
Istandsetting av vinduer på Brusve går på Bymuseet i Levanger.

Smedstua

Smedstua
Istandsetting (ferdigstillelse) av gartneribygning, Trondheim.

Storbrygga Selbu

Storbrygga Selbu
Istandsetting av innlandsbrygge, Selbu, Sør-Trøndelag.

Sakristiet på Hustad kyrkje

Sakristiet på Hustad kyrkje
Istandsetting av sakristi, Inderøy, Nord-Trøndelag.

Lånå på Håggån

Lånå på Håggån
Istandsetting av lita trønderlån, Inderøy, Nord-Trøndelag.