fbpx

Svalgangsbygningen

Svalgangsbygningen
Læringsarena for byggfagelever, Ullershov gård, Nes, 2019

Slora Mølle

Slora Mølle
"Mølleskole", Sørum, Akershus, 2019

Fabrikkpipe

Fabrikkpipe
Restaurering, Oslo, 2019

Drengestua på Søndre Breen

Drengestua på Søndre Breen
Kurs for Byggfagelever, Nes, Akershus, 2019

Horgenhagen Husmannsstue

Horgenhagen Husmannsstue
Nes, Akershus 2019

Losbåten L/S Nøtterøy

Losbåten L/S Nøtterøy
Dreving av skrog, Losbåten L/S Nøtterøy, Oslo

Frogner Kino

Frogner Kino
Restaurering av fasadedører, Oslo

Uthuset - Gamle Lillestrøm

Uthuset - Gamle Lillestrøm
Vern og formidling - Skedsmo, Akershus

Auli mølle

Auli mølle
Istandsetting av Auli Mølle, Nes Akershus

Årnes gård, uthus/fengsel

Årnes gård, uthus/fengsel
Istandsetting av uthus/fengsel Nes, Akershus

Teglsteinsfjøs, Huser gård

Teglsteinsfjøs, Huser gård
Istandsetting av Teglsteinsfjøs, Nes, Akershus

Bingen Lenseminneforening

Bingen Lenseminneforening
Istandsetting av lensekar, Sørum i Akershus

Smie på Holen gård

Smie på Holen gård
Istandsetting av smie i Ullensaker, Akershus

Den Kildalske lekestue

Den Kildalske lekestue
Istandsetting av lekestue i Oslo

Ventebu ved Spro brygge

Ventebu ved Spro brygge
Istandsetting av ventebu på Nesodden i Akershus

[12  >>